تهران ، پارک پرنس
982191074000+

شماره حساب‌ها

تأسیس در سال 1383

تخصص دانایان در خدمت شماست…

اطلاعات حساب بانکی

شماره حساب‌های کارگزاری دانایان

کاربر گرامی، لطفا از واگذاری چک به حساب کارگزاری دانایان اکیدا خودداری نمایید. به هیچ وجه امکان شارژ حساب کاربری از این طریق وجود ندارد و مطابق با ضوابط، وجه حاصل از وصول چک، به حساب صادرکننده آن برگشت داده می‌شود. کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به این موضوع بر عهده کاربر خواهد بود.

در نظر داشته باشید نام واریز کننده مبلغ و صاحب حساب در کارگزاری لازم است یکسان باشد. در غیر این صورت فیش واریزی تایید نخواهد شد و وجه به حساب مبدا عودت داده می شود .

 

بورس اوراق بهادار

شماره حساب: 110384119006

شماره شبا: IR 69 0170 0000 0011 0384 1190 06 

شماره حساب: 849401251341

شماره شبا: IR 22 0560 0849 0400 0125 1340 01

شماره کارت:  6706- 0000 - 8670 - 6219 

شماره حساب: 245900872

شماره شبا: IR 8301 8000 0000 0002 4590 0872

شماره حساب: 0100163890005

شماره شبا: IR 35 0620 0000 0010 0163 8900 05

شماره حساب: 8651283387

شماره شبا: IR 51 0120 0000 0000 8651 2833 87

شماره حساب: 0113239013009

شماره شبا: IR 89 0190 0000 0011 3239 0130 09

شماره کارت : 2421 - 9033 - 6919 - 6037

شماره حساب: 0104968991000

شماره شبا: IR 60 0660 0000 0010 4968 9910 00

شماره کارت: 8510- 1001- 3870- 5029

شماره حساب: 114713337101

شماره شبا: IR 670 6400 11400710 33371 0001

شماره حساب: 20100415556604

شماره شبا: IR 09 0540 1054 2010 0415 5566 04

شماره حساب: 0101100426603

شماره شبا: IR 140 530000000 101100 426 603

شماره حساب:  1261114123461

شماره شبا: IR 46069 001260 1101412 346001

شماره حساب: 1001000118597

شماره شبا: IR 9106100 00001001000 118 597

شماره حساب: 415.110.14852763.1

شماره شبا: IR950570041511014852763001

بورس کالا و انرژی

شماره حساب: 8703476839

شماره شبا: IR 250120000000008703476839

پیش دریافت

شماره حساب: 8666022160

شماره شبا: IR 450120000000008666022160

کارمزدی

شماره حساب: 8713399220

شماره شبا: IR 380120000000008713399220

پیش دریافت

شماره حساب: 245901089

شماره شبا: IR 440180000000000245901089

 

کارمزدی

شماره حساب: 245901089

شماره شبا: IR 440180000000000245901089