تهران، خیابان شیراز شمالی، کوچه زاینده‌رود غربی، پلاک 3