شماره حساب‌ها

تخصص دانایان در خدمت شماست …
اطلاعات حساب بانکی

شماره حساب‌های کارگزاری دانایان

کاربر گرامی، لطفا از واگذاری چک به حساب کارگزاری دانایان اکیدا خودداری کنید. به هیچ وجه امکان شارژ حساب کاربری از این طریق وجود ندارد و مطابق با ضوابط، وجه حاصل از وصول چک، به حساب صادرکننده آن برگشت داده می‌شود. کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به این موضوع برعهده کاربر خواهد بود.

در نظر داشته باشید نام واریزکننده مبلغ و صاحب حساب در کارگزاری لازم است یکسان باشد. در غیر این صورت فیش واریزی تایید نخواهد شد و وجه به حساب مبدا عودت داده می‌شود .